WKRÓTCE RUSZY SPRZEDAŻ DZIAŁEK NAD ZALEWEM - Master TV - Telewizja Łuków

WAŻNE:

      *  EMISJA PROGRAMU MASTER TV  *  24 lutego 2017 r. g. 20:00   *  W programie m.in.: Podsumowanie karnawału  *  Zebranie walne  “Orląt”  * Co mówią przedszkolaki o miłości?  * Turnieje “DAF” i “Orląt”  *  Kusaki w Dąbiu  *  Aktualności i sport  *  Emisja przez cały weekend 25 – 26  lutego  *

WKRÓTCE RUSZY SPRZEDAŻ DZIAŁEK NAD ZALEWEM Wiadomości

40 działek rekreacyjnych zostało wydzielonych wzdłuż linii brzegowej Zalewu Zimna Woda. Działki, na których będzie można postawić domki letniskowe, będą miały od 5 do 7 arów. Już niedługo Urząd Miasta ogłosi przetarg.

Burmistrz Dariusz Szustek poinformował nas, że studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta jest już prawomocne. To oznacza, że można przystąpić do prac nad zmianą planu zagospodarowania miasta. W pierwszej kolejności zmiany zostaną wprowadzone na terenie miasta obejmującym zalew Zimna Woda. To pozwoli na realizację koncepcji zagospodarowania zalewu oraz na sprzedaż działek pod domki letniskowe.

Nowe studium, które stanowi punkt wyjścia dla opracowania nowego planu zagospodarowania miasta, daje m.in. możliwość wyznaczania nowych terenów pod inwestycje oraz pod budownictwo mieszkaniowe. Pozwala też na budowanie obiektów o wysokości 7-piętrowych bloków.

Zobacz także